Biwi vo hoti hai jo

Biwi vo hoti hai jo,
Shaadi ke baad apne pati baad apne
pati kisari aadadto
kobadal deti hai,
aur baad me kehti hai ki,
“aap pehle jaise nahi rahe”.