Funny Punjabi line – Ek roadways bus ke peechhe

“जे वाहेगुरु दा हुकम होया,
ता मंज़िल तक पहुंचा देवांगे!”

“जे अक्ख लग गयी,
ते वाहेगुरु नाल ही मिला देवांगे”