Funny Santa and Akbar Joke

Santa ko mughalo ne pakad liya,
aur use akbar ke pass le gae…

Akbar: Isko bandi bana diya jaee….

Santa: nahi nahi jahan panah!!!!
reham!! Mujhe banda hi rehne do…