Santa-oye, bhabi ka kya nam hai?

[after marriage]
Santa-oye, bhabi ka kya nam hai?

banta-google kaur!

santa-aisa kyu?

banta-sawal ek puchho jawab 10 milta hai.